Zpráva o činnosti:

 

1/ Činnost odběrné stanice pro zraněné živočichy

 Provoz odběrné stanice pro zraněné a hendikepované živočichy je stěžejní činností našeho sdružení. Odběrná stanice funguje již od roku 1996. Počty přijímaných zvířat se stále zvyšují. Proto jsme počátkem roku 2002  vystavěli tři nové komory pro poraněné živočichy a pracujeme na výstavbě ptačí voliér, která nám umožňuje ještě více rozšířit kapacity stanice.

 

            Provoz stanice zahrnuje tyto dílčí činnosti:

- příjem zraněných živočichů

- odchyt poraněných živočichů

- prvotní ošetření poraněného zvířete

- převoz k veterináři

- denní ošetřování a péče o zvíře

- zajištění přepravy zvířete do Stanice pro zraněné živočichy

- a v nejlepším případě navrácení zvířete do volné přírody

 

Nejčastější poranění přijímaných zvířat:

- zlomeniny křídel v důsledku srážky s automobilem

- šok po srážce s automobilem

- popálení elektrickým proudem vysokého napětí

 

Odběrná stanice za rok 2002 přijala celkem 83 živočichů 27 druhů

Tabulka o přehledu přijatých zvířat za rok 2002

Savci

příjem

úhyn

vypuštění

St. Boleslav

převoz do stanice

Kuna skalní

1

1

 

 

Netopýr rezatý

3

2

1

 

Ježek západní

4

2

1

1

Ježek východní

6

1

3

2

 

 

 

 

 

celkem

14

6

5

3

 

 

Ptáci

příjem

úhyn

vypuštění

St. Boleslav

převoz do stanice

Káně lesní

13

1

4

8

Poštolka obecná

13

1

6

6

Kalous ušatý

2

1

 

1

Sova pálená

1

 

1

 

Krahujec obecný

2

 

1

1

Havran polní

4

4

 

 

Kavka obecná

1

 

1

 

Vrána šedivka

1

1

 

 

Labuť velká

6

1

2

3

Slípka zelenooká

1

1

 

 

Chřástal vodní

1

 

1

 

Hrdlička zahradní

5

3

1

1

Zvonek zelený

1

 

1

 

Kos černý

6

4

2

 

Žluva zelená

1

 

1

 

Budníček lesní

1

1

 

 

Rorýs obecný

3

2

1

 

Dlask tlustozobý

1

1

 

 

Sýkora koňadra

1

 

1

 

Sýkora modřinka

1

 

1

 

Střízlík obecný

1

 

1

 

Holub domácí

2

1

1

 

Andulka vlnkovaná

1

 

 

1

 

 

 

 

 

celkem

69

22

26

21

 

2/ Projekt ptačí budky:

S cílem podporovat hnízdění zpěvného ptactva v našem regionu jsme umístili šestnáct ptačích budek právě pro pěvce  v lesoparku Ostrůvek. Nadále monitorujeme osidlování těchto budek a po skončení sezóny budky vyčistíme a připravíme na další zahnízdění.

Ve stejném duchu jsme vyvěsili deset budek pro pěvce v místní lužinaté oblasti Hluchov.

         I tento rok jsme umístili několik nových hnízdních budek pro Poštolku obecnou (Falco Tinnunculus). Čtyři nové budky byly z 50% obsazeny a dohromady bylo vyvedeno deset poštolčích mláďat, které byly řádně okroužkovány odborným ornitologem.

 

3/ Osvěta veřejnosti:

Při příležitosti oslav dne Země jsme 26.4.2002 zřídily na náměstí Brandýsa nad Labem propagační stánek  o ochraně životního prostředí. Propagační akce splnila 100% svůj účel. Rozdali jsme několik desítek letáků o ochraně volně žijících živočichů, vedli debaty nad prezentovanými fotografiemi z naší činnosti a získali tak několik přívrženců pro naši činnost především z řad dětí.

V roce 2003 jsme svátek Dne Země uctili pezentací naší činosti v místní zámecké zahradě. Pro příchozí jsme připravily informační stánek o naší činnosti včetně fotografií a vycpaného výra. Pro děti jsme připravili proekologickou soutěž, která se setkala s velkým úspěchem.

Stejně jako minulé roky i letos  jsme prezentovali myšlenky ochrany životního prostředí v místním a regionálním tisku.

 

4/ Přednášky na školách:

Již tradičně jsme uspořádali přednášku o ochraně dravců a sov na 1.ZŠ ve Staré Boleslavi, která byla určena pro celý ročník žáků pátých tříd. Děkujeme jim tímto, že uspořádali finanční sbírku a podpořili naši činnost částkou 530,-Kč.

Nově jsme se představili studentům  Gymnázia v Brandýse nad Labem přednáškou o ochraně volně žijících živočichů.

 

 5/Siluety dravců:

         Ve spolupráci s Odborem životního prostředí v Brandýse nad Labem jsme polepili prosklené autobusové zastávky siluetami dravců. Toto opatření se nám již v minulých letech osvědčilo coby prevence úrazů především zpěvných ptáků.

 

 

 6/ Monitoring ptačích druhů:

         V průběhu celého roku jsme pozorovali v našem regionu ptactvo a vedli dokumentaci o druhovém zastoupení v pozorované lokalitě. Tuto dokumentaci jsme doplňovali pořízenými fotografickými a filmovými materiály z hnízdění a vyvádění mláďat. Naše sdružení se zaměřilo především na mapování výskytu dravých ptáků. Ve spolupráci s odborným ornitologem provádíme kroužkování na zmapovaných hnízdištích. Veškerou naši činnost se snažíme provádět  s respektem a ohledem k živočichům tak, abychom co nejméně narušili jejich přirozené životní podmínky.