Galerie fotografiíSražená srna od automobilu - polámaná žebra a končetiny Mládě Motáka pochopa Kalous ušatý s poraněným okem a chybějícím pařátem Odchyt Labutě velké s ustřelenou spodní částí zobáku
Odchyt Labutě velké s ustřelenou spodní částí zobáku Mláďata Motáka pochopa na hnízdě při kroužkování Mláďata Motáka pochopa na hnízdě při kroužkování Mláďata Motáka pochopa na hnízdě při kroužkování
Zabezpečený sloup el. vedení proti dosednutí dravců mezi vodiče Spálený pařát Káněte lesního, po spálení na nezabezpečeném el. sloupu Obět sloupů smrti Vrána šedivka Kačena divoká při pobytu v odběrné stanici
Poštolky obecné Kuna skalní po operaci zlomeniny přední končetiny Opuštěná mláďata Ledňáčka říčního Odborný ornitolog Pepa Veselý při umisťování identifikačního kroužku na pařát mláďete Motáka pochopa
Fotografie Labutě velké z našeho pozorování vodního ptactva v zimních měsících Fotografie Labutě velké z našeho pozorování vodního ptactva v zimních měsících Poštolka obecná poraněná od srážky s automobilem Sova pálená, poraněná od sloupu el. vedení
Sova pálená, poraněná od sloupu el. vedení Mládě Kalouse ušatého Mládě Poštolky obecné